Om dette arrangementet

Tid
13:00 - 15:30
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe

Snekring av biehotell

Bli med og lag ditt eige biehotell saman med folka frå Bergen Fellesverksted

Denne dagen byggjer vi insekthotell i lag med Bergen Fellesverksted. Hotellene byggast av ferdige trestykke som deltakarane får montere saman med hammar og spikar. Dei veljer sjøl ut innreiinga til hotella. Dessutan bruker vi boremaskin til å lage ekstra hol som insekt og bier kan bu i. Aktiviteten byrjar med ein kort presentasjon om insekt si rolle i naturen, kvifor vi lager hotell, og kor det passer å henge dei opp. Passer best for deg mellom 8 og 12 år.

Påmelding på www.hoopla.no. Søk opp Øygarden. Hugs å velja rett stad og tid, då vi har fire ulike av dette kurset, på ulike stader.

OBS! Alle kursa våre brukar å bli fullteikna. Dersom det visar seg at du ikkje kan nytta plassen du har reservert, vær venleg å gjeoss ei melding, slik at ei på venteliste kan få plassen.