Ukrainske bøker. Illustrasjonsfoto: pixabay
Ukrainske bøker. Illustrasjonsfoto: pixabay

Bøker på ukrainsk - книги українською мовою

av Gro
24.05.22
Ein del ressursar på ukrainsk, barnebøker og lydbøker mm., kan lastast ned gratis.

 

Nasjonalbibliotekets tenste Det flerspråklige bibliotek har gjort tilgjengeleg ein del gratis nettressursar for barn og vaksne på Urainsk. Lenke til deira side  finn du her:

Lenke til det flerspråklige bibliotek

Den ukrainske samlinga vart oppretta i 2011. Utvalet av bøker er ca. 200 titler for voksne og om lag 170 titler for barn. Samlingen er under raskt oppbygging på grunn av krigen i Ukraina og vil vokse betydelig i løpet av 2022.