Ørjasæter

Annerledesbarnet i litteraturen

av Kari
28.12.21
Liten bok om stort tema

Tordis Ørjasæter:
«Vi er ikke alene»

Tordis Ørjasæter har skrevet to bøker om sønnen Dag Tore, som er autist. I årets bok, med tittelen «Vi er ikke alene: en personlig historie om annerledesbarnet i litteraturen», møter vi også Dag Tore, men han får selskap av en rekke andre som også har en diagnose. Vi leser om Maren Charlotte og Mattis, Daniel og Sofia, og den tause G, som er så glad i sang, men som mangler ord, og mange andre. Fellesnevneren er at de alle har en diagnose, og at det er skrevet bøker om dem. Ørjasæter velger å kalle dem annerledesbarn.

«Vi er ikke alene» handler ikke om hvert enkelt barn. I den lille boken skriver forfatter og litteraturkritiker Ørjasæter om bøker der utviklingshemmete og deres historie spiller hovedrollen. I forordet siterer hun litteraturkritikeren Ellen Sofie Lauritzen når hun skriver: «Vi kan google oss fram til diagnoser, lese rapporter og fagbøker, men bare forfatteren kan åpne opp språket og lete seg fram til de orda vi ikke finner».

Dette er bare et lite utvalg av bøker som finnes, både romaner, poesi, memoarer og biografier, men Ørjasæter viser også hvordan fordommer og oppfatninger har sine røtter i eventyr og myter, og peker også på viktige offentlige dokumenter som har bidratt til endring, fra Magnus Lagabøters landslov fra 1274 til reformene på 2000-tallet. Samtidig deler hun tanker og erfaringer hun har gjort seg siden hun ble mor til Dag Tore i 1955.

«Vi er ikke alene» er en liten bok, bare 200 sider. Den kan fungere som leseliste for den som leter etter kunnskap og ord som kan hjelpe oss til å forstå. Den viser oss nettopp at vi ikke er alene.

KARI FAUSKANGER