Biblioteka/innbyggartorga i Skogsskiftet og på Rong utvidar opningstidene sine frå 28. februar

av Gro
02.03.22
Vi utvidar opningstidene på Skogsvåg og Rong frå 28. februar

Dette vil vera starten på å innfri Øygarden kommune sin visjon om at biblioteka/innbyggartorga skal vera dei sentrale møteplassane og bidra til å sikra god innbyggardialog i utvikling av det kommunale tenestetilbodet.

Opningstidene på Innbyggjartorg/bibliotek vert vidareført som no.