Alle må ta sine forhåndsreglar i desse dagar.

Korona: Nesten normal drift på biblioteka

07.12.20
Frå 7. desember lettar Øygardsbiblioteka på koronarestriksjonane.

Du kan bruke lengre tid i biblioteket og du vil få høve til å bruke pc’ar og ta kopiar. 

På Rong og i Skogsvåg vert det og mogeleg å lese aviser så lenge kravet om 2 meters avstand vert følgt. På Straume vert avis- og tidsskriftkroken førebels IKKJE OPNA.

Publikumstoaletta er stengt.

Me oppfordrar lånarane våre til:

  • Bruke munnbind dersom du ikkje kan halde minst 1 meters avstand
  • Bruke sjølvbeteningsautomatane til utlån og innlevering. Ha alltid med lånekort.
  • Dersom du vil bruke møterom, må du registrere deg med namn og mobilnummer i skranken. Det gjeld og dei som nyttar leseplassane i biblioteka.
  • Dei som nyttar publikums-pc’ane må registrere namn og mobilnummer i skranken.
  • Dersom du ikkje vil gå på biblioteket, kan du låne e-bøker på bibliotekappen  Bookbites

Øygardsbiblioteka oppfordrar alle som besøkjer oss til å halde avstand og bruke munnbind dersom du ikkje kan halde minst ein meters avstand

TA VARE PÅ KVARANDRE OG LES EI GOD BOK