For skular og barnehagar

...

Klasse- og gruppebesøk
Vi tar gjene imot klasser, barnehagegrupper o.l. Ta kontakt med oss på førehand på bibliotek@oygarden.kommune.no

For lærarar
Straume bibliotek har ei egen pedagogisk avdeling. Pedagogisk avdeling finn du innerst i biblioteket. Det er stadig trong for god og oppdatert skulefagleg kompetanse - like vesentleg er innsikt i og kunnskap om jva som fører til læring. På pedagogisk avdeling finn du inspirasjon og ideer som kan vere til nytte i ditt daglege arbeid med born i skule eller barnehage.