Prosjektet «Reconnecting (Koble sammen på nytt) - Et alternativt forslag for Litle Sotra» er eit diplomprosjekt av nyutdanna arkitekt Silje Lockert . Bilete: Silje Lockert
Prosjektet «Reconnecting (Koble sammen på nytt) - Et alternativt forslag for Litle Sotra» er eit diplomprosjekt av nyutdanna arkitekt Silje Lockert . Bilete: Silje Lockert
Bilete frå utstillinga. Foto: Silje Lockert
Bilete frå utstillinga. Foto: Silje Lockert
Illustrasjon: Silje Lockert
Illustrasjon: Silje Lockert

"Reconnecting (Koble sammen på nytt)"

av Gro
14.12.22
Prosjektet «Reconnecting (Koble sammen på nytt) - Et alternativt forslag for Litle Sotra» er eit diplomprosjekt av nyutdanna arkitekt Silje Lockert frå Litle Sotra, som var levert juli 2022 ved Bergen Arkitekthøgskole. Prosjektet fekk stor interesse av Øygarden kommune, og er no delvis utstilt ved Øygarden innbyggartorg og bibliotek i 3. etg på Sartor.

Om prosjektet sitt seier ho:

«Dette diplom-prosjektet utforsker lokalsamfunnene ved Litle Sotra, og ser på Brattholmen Skule med nye øyner om  hvordan skulen kan bli et nytt ankerpunkt i nabolaget ved Brattholmen. Prosjektet stiller spørsmål ved rollen de lokale skulene kan ha for lokalsamfunnet. I forslaget ses det på hvordan snarveier, turstier og veier kan ses på som en ny funksjon, som gående hovedveier som leder mot ulike møtepunkt i rundt i nabolaget. Prosjektet prøver å finne en ny strategi for hvordan vi skaper de gode møteplasser i fremtiden, og skaper gode lokalsamfunn.

Utstillingen her ved Biblioteket er et utvalg av materialet som var laget, og målet ved utstillingen er å vekke nye tanker og ideer hos besøkende. Alle kan tenke nytt om hvordan vi kan lage bedre steder vi skal møtes i fremtiden.  Hvordan kan vi transformere eksisterende nabolag, bygg og skuler til å være sosialt bærekraftige, vakre og et sted man ønsker å ta del i. Et viktig aspekt ved å få til løsninger var ved intervjuer av mennesker ved Brattholmen, som ble en stor del av prosjektet. Det har vært laget film, og intervjuer som var med på å forme prosjektet. 3 av deltakerne kan i utstillingen finne sin alternative historie vist ved den store bildeveggen som viser en dag i deres liv i et alternativt Brattholmen.

Hva kan dette stedet være for sine naboer og hva kan det være som en del av øy?

Prosjektet prøver å stille spørsmål om tap av identitet, endring, fortetting, nabolag og samfunnsinfrastruktur. Hvordan vi beveger oss fra huset vårt til møteplassene våre i nabolaget vårt. Og hva er disse stedene idag, eller kan de være? Er det postkasse-veggen i midten av veibanen vår nedover gaten vår hvor vi møter en nabo vi har hatt i 15 år, er det alt? På Litle Sotra kjenner de fleste naboer hverandre, og de fleste sotrastriler bor her på grunn av det landlige kvaliteter ved landskapet, sjøsiden og stier i naturen Prosjektet prøver å se på skolen som en katalysator, der jeg spekulerer i at skolen og området rundt kan bli levende større deler av dagen for sitt nabolaget, dets brukere og som en del av øya. Hvordan vi bygger skoler på “landsbygden” kan være en distriktspolitisk strategi, og det kan inkludere både gamle og unge der vi kan sikrer uformelle møteplasser i kjernen av våre nabolag. Hvordan kan det se ut i ditt nabolag i fremtiden?»