Meirope bibliotek

På Rong og Skogsskiftet kan du få tilgang til biblioteka utanfor ordinær opningstid.

Som brukar av meirope får du tilgang til biblioteka utanfor ordinære opningstider.

For å få tilgang til meirope bibliotek, må du oppretta avtale. Det kan du gjera på oybib.bib.no, eller kom innom biblioteket i ordinær opningstid. Du må vera over 18 år og ha nasjonalt lånekort for å få tilgang. Lånekortet ditt er nøkkelkortet til meirope bibliotek.

Meirope bibliotek byggar på tillit mellom brukar og bibliotek. Biblioteket er vår felles eigedom som skal vera til glede og nytte for alle. Vi oppfordrar alle til å halda ro og orden.

Du er ansvarleg for lånekortet ditt og bruk av dette, og for dei som eventuelt følgjer med til biblioteket.

Du er ansvarleg for å setta seg inn i gjeldande branninstruks.

Biblioteket er videoovervaka. Hærverk og tjuveri vert politimeldt og lånar vert økonomisk ansvarleg.

Opphald i meirope bibliotek skjer på eige ansvar.