Interesser

Ved å benytte deg av netteneste "Interesser" kan du abonnere på nyhetslister innan ditt interesseområde.

Du kan abonnere på så mange nyhetslister du vil, og du vil motta epost frå biblioteket kvar gong vi får inn nyheter innan ditt interessefelt.

Du slår på interesser på denne måten:

  1. Logg deg inn i Mi side
  2. Klikk på menypunkt "Mer" -  "Interesser"
  3. Klikk på "Vis forhåndsdefinerte søk som du kan lagre". Her vil du få eit oversyn over nokre av biblioteket sine mest brukte intresseområder Dersom du ikkje finn din favoritt her, føl instruksjonane på sida.
  4. Husk å lagre intresseområda når du er ferdig.

 

Logg inn ved å klikke på Min side til høyre på menylinjen øverst.