Vi tilbyr

Velkomen til biblioteket!

På biblioteket har vi eit stort utval medium til utlån, her kan du finna m.a. aviser, tidsskrift, bøker, lydbøker, filmar, cd-ar og spel. 

Straume bibliotek har også ei stor pedagogisk samling med mykje utstyr tilgjengeleg for undervisning i skule og barnehage. Her finn du alt frå klassesett med bøker og spel, til anatomiske modellar og fritidsutstyr.

Vi har pc-ar og utskriftsmoglegheiter i alle biblioteka, samt mogelegheit for scanning og kopiering.

Vi tilbyr og ei rekke digitale tenester som:

  • PressReader for å lese aviser
  • BookBites for å låne e-bøker og e-lydbøker
  • Filmoteket for strømming av film                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Lurar du på noko? Våre bibliotekarar er her for å hjelpe deg!