Norsktrening

Norsktrening er organiserte samtalegrupper hvor innvandrere og flyktninger kan øve seg på å snakke norsk. For å lære norsk er det viktig å bruke språket så mye som mulig, norsktrening er derfor et viktig supplement til offentlige norskkurs.

Man starter norsktreningen med å gjøre enkle øvelser knyttet til hverdagslige temaer. Norsktrening er ikke tavleundervisning, grammatikk og teori, men samtaletrening for å øve seg i å forstå og bli forstått på norsk. Man kan via dette lære seg for eksempel: å presentere seg, fortelle om sin bakgrunn, hverdagslige ting som å si takk, spørre om hjelp og utrykke behov og ønsker. Som norsktrenar skal du gi deltakarane høve til å bruke språket når dei er på norsktrening, Her kjem nokre døme på nokre øvinger som legg opp til aktivitet:

 

Nettressurser for norsktrening

På denne sida finn du øvelser og leikar som ein gjer i plenum

http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/norsktrening/

 

På desse 2 sidene finner du supplement til lærebøker og annet læremiddel. Her kan en finne selvrettende norsk oppgaver som kan bli utført på nett:

http://praktisknorsk.cappelendamm.no/

 

http://www.kunnskap.no/index.php/pages/19,norskpluss-a1-b1.html

 

Klar Tale, den norske lettlest avisen finnes også i en nettutgave:

Klar Tale

Utrop. Fleirkulturell avis

Se kildebildet