Sanseteater
Sanseteater

Om dette arrangementet

Tid
10:00 - 10:30
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe

AVLYST: Sanseteater for dei minste

Ei magisk reise for dei minste - julespesial

AVLYST PGA. SJUKDOM!

Ei skreddarsydd teaterframsyning for dei minste barna. Ei magisk reise gjennom sansane. Teateret er bygd opp med sansane våre som hovudelement. Sanseteateret reiser rundt i Hordaland og held framsyningar i barnehagar, bibliotek osv! Me har prøvd fleire gonger på Rong, men korona og andre hendingar har ført til avlysingar. No prøver me igjen, og denne gongen satsar me på at me får det til. Jorid har lova oss julestemning!

Jorid Flisram Skare er utdanna barnehagelærer og har lang fartstid i arbeid med barn. Sanseteateret har ho utvikla sjølv, og det er i stadig utvikling. Det heile begynte då ho arbeidde som styrar i ein open barnehage.

Passer for barn mellom 0 og 3 år.