Torvtaking Øygarden - Universitetsbiblioteket - foto G. Garatun-Tjeldstø
Torvtaking Øygarden - Universitetsbiblioteket - foto G. Garatun-Tjeldstø
Kontorist Knarrvika - Vestland fylkesarkiv
Kontorist Knarrvika - Vestland fylkesarkiv
Illustrasjon frå arkivet: dokument knytt til opning av Sotrabrua i 1972
Illustrasjon frå arkivet: dokument knytt til opning av Sotrabrua i 1972

Digitale arkivglimt tilgjengeleg for deg

av Gro
02.05.22
Biblioteka/innbyggartorga i Øygarden kommune inviterer til tre spanande arrangement som gir deg små glimt inn i dei mange arkiva som no er gjort tilgjengelege på digitale plattformar.

Har du tenkt på korleis kommunen tek vare på dokumenta sine og kva for interessant informasjon  du kan finne i nye og gamle arkiv?

I desse dagar vert fleire og fleire av arkiva digitaliserte og gjort tilgjengelege til bruk for deg og meg.

Vi dukkar ned i dei historiske arkiva og viser korleis du sjølv kan sitje heime i di eiga stove og finne inne fram i den digitale arkiv-arven til dei tidlegare kommunane Fjell, Sund og Øygarden i Digitalarkivet, inkludert materiale frå Interkommunalt arkiv i Hordaland og Statsarkivet

På alle tre arrangement viser arkivarar og historikarar lokale godbitar frå utviklinga innan samferdsel, skule, fattigvesen og næringsliv. Kommunen har også ei spanande krigshistorie som det kan vere interessant å finne meir informasjon om.

Det vert  lokal vinkling på kvar stad. Etter foredraga vert det tid til samtale og spørsmål.

 

Rong bibliotek, 12. mai, kl. 18-20

Skogsvåg bibliotek, 19. mai, kl. 18-20

Straume bibliotek, 21. mai, kl. 12-14