Nasjonale lånekort
Nasjonale lånekort

Feilregistrering av nasjonale lånekort

av Gro
18.08.22
Lånenumre annulert. Dei det gjeld vil få nye kort.

Grunna ein feil som har skjedd i det nasjonale låneregisteret vil ein del av lånarane i Øygarden kommune oppleve at deira lånenummer vil verte annulert. Desse det gjeld vil få utlevert eit nytt lånekort av oss. Før dei får nytt lånekort kan dei oppleve å verte stoppa når ein skal bruke bibliotektenestene som å logge seg inn på meirope, bruke utlånsautomat eller appen vår, eller bruka fjernlåntenesta.

Vi jobbar med saken. Dei aktuelle numrane ligg innan nummerrekka: N006119*** , (men det gjeld ikkje alle innan den oppgitte nummerrekka) . Opplev du å bli stoppa frå å bruke bibliotektenesta, ta kontakt med oss.

Vi orsakar for det ekstra bryet dette vil medføre for dei det gjeld